James Wilton
 b.1831 Ireland
 d.1857 Chepstow, Monmouth
 John Wilton
 b.1853 Chepstow, Monmouth
 d.         
 Emily Winston
 b.1836 Longhope, Gloucester
 d.1906 Chepstow, Monmouth